ข่าวสารกิจกรรม
 • Customer Experience สร้างประสบการณ์ใหม่ วิธีมัดใจลูกค้า

  Customer Experience สร้างประสบการณ์ใหม่ วิธีมัดใจลูกค้า ปัจจุบันหลายๆ องค์กรทั้งในระดับสากลหรือแม้แต่ในประเทศไทยเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์กับผู้บริโภคมาใช้ เพราะประสบการณ์ที่ดีมักจะสร้างความทรงจำที่ดี ยิ่งประสบการณ์ที่ได้รับนั้นอยู่เหนือความความควาดหวัง ไม่เพียงภาพพจน์ของแบรนด์หรือองค์กรที่จะประทั...

 • Digital Skill มีความสำคัญอย่างไรในองค์กรยุคดิจิทัล

  Digital Skill  มีความสำคัญอย่างไรในองค์กรยุคดิจิทัล ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร Digital Skill จึงเป็นทักษะสำคัญที่ Office ยุคใหม่ต้องการมากขึ้น ซึ่งถ้าคุณอยากเป็นที่ต้องการขององค์กรยุคใหม่แล้วล่ะก็ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการปรับตัวให้มีความรู้ ความสามารถ โดยต้องยกร...

 • Top Data Analytics Trends For 2020

  Top Data Analytics Trends For 2020 ปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้เราจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัล DatsciAward ให้กับหน่วยงานหรือกลุ่มที่นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการสรุปผลออกมาว่าเทรนด์ในปี 2020 นี้จะมีสิ่งใดที่ได้ร...

 • ระบบ CRM สำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ?

  ระบบ CRM สำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ? ในยุคปัจจุบันมีการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เทรนด์ธุรกิจ และที่สำคัญองค์กรมีการแข่งขันที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับสินค้าประเภทเดียวกันที่อยู่ในตลาด นอกเหนือกลยุทธ์ขององค์กรในการสร้างฐานลูก...

 • ทำความรู้จัก Marketing Automation สำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ?

  Source:  https://blog.ourgreenfish.com/marketing-automation-เทคโนโลยีใหม่ที่น่าจับตามอง https://www.brandbuffet.in.th/2019/12/marketing-automation-tool-in-digital-era/ https://blog.ourgreenfish.com/marketing-automation-คืออะไร-ช่วยอะไรคุณได้บ้างในการทำ-digital-marketing ทำความรู้จัก Marketing ...

 • เทรนด์กลยุทธ์ธุรกิจของเอเชียที่น่าจับตามองในปี 2020

  โลกเราในปัจจุบันหมุนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้เทรนด์ต่างๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน รวมถึงเทรนด์ของการทำธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการหรือองค์จึงจำเป็นศึกษาหาความรู้ ต้องให้ความสนใจกับกระแสต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อจะได้นำมาปรับกับธุรกิจของตัวเองให้เติบโตและอยู่รอด ...

 • ยกระดับธุรกิจของคุณให้ง่ายขึ้นด้วย “Chatbot” สุดยอดผู้ช่วยอัจฉริยะแห่งยุค 4.0

  ยกระดับธุรกิจของคุณให้ง่ายขึ้นด้วย “Chatbot” สุดยอดผู้ช่วยอัจฉริยะแห่งยุค 4.0 Chatbot ผู้ช่วยมืออาชีพ สามารถตอบคำถามได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน เมื่อยุคของธุรกิจ E-Commerce กำลังเฟื่องฟู การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้บริโภคถูกย้ายมาอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลกันมากขึ้น โดยเฉพา...

 • Customer Journey ธุรกิจต้องปรับตัว ในยุค 4.0

  Customer Journey ธุรกิจต้องปรับตัว ในยุค 4.0 ในปัจจุบันโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มตัว ธุรกิจและองค์กรจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกๆด้าน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจหรือองค์กรให้มีความต่อเนื่องและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และการที่เรานั้นใส่ใจและเห็นถึงความสำคัญผู้บริโภค ก็จะทำ...

 • Complex Problem Solving ทักษะจำเป็นในอนาคต เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืน

  Complex Problem Solving ทักษะจำเป็นในอนาคต เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืน การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงแนวคิด หลักการ กระบวนการจะช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับสร้างสรรค์เทคโนโลยี ความคิด และนวัตกรรม ยิ่งถ้าเราให...