Slide
TOTAL DIGITAL
CUSTOMER
TOTAL DIGITAL
CUSTOMER
INTERACTION
MANAGEMENT
SOLUTIONS
INTERACTION
MANAGEMENT
SOLUTIONS
เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ Total Digital Customer Interaction
Management Solutions โดยการส่งมอบ บริการที่มีคุณภาพ
ที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าด้วยมาตรฐานสากล
เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ Total Digital Customer Interaction Management Solutions โดยการส่งมอบ บริการที่มีคุณภาพที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าด้วยมาตรฐานสากล

ให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์

ทั้งดิจิตอล และแบบดั้งเดิมอย่างเต็มรูปแบบ

ปัจจุบัน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบจัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์

ทั้งดิจิตอล และแบบดั้งเดิม
อย่างเต็มรูปแบบ

ปัจจุบัน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบจัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ความสำเร็จของลูกค้า

คือความสำเร็จของเรา

0
ปี
ที่เราได้รับราลวัลติดต่อกัน
0
ล้านสาย
ที่เรารองรับสายโทรเข้า
0
คน
ที่เป็นพนักงานลูกค้าสัมพันธ์
0
โครงการ
ที่เราให้บริการภาครัฐ เอกชน

บริการของเรา

ทำไมต้องเลือกบริการของเรา

โซลูชั่นสำหรับการบริการตลาดและการขาย

บริการของเรา

ทำไมต้องเลือกบริการของเรา

โซลูชั่นสำหรับการบริการตลาดและการขาย

สิ่งที่ลูกค้าพูดถึงเรา

ใส่ใจดูแลและติดตามการทำงานตลอด

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nomunt eirmodm tempor invidduef ut alabire et.

e-commerce
ฝ่ายการตลาด

ใส่ใจดูแลและติดตามการทำงานตลอด

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nomunt eirmodm tempor invidduef ut alabire et.

e-commerce
ฝ่ายการตลาด

ใส่ใจดูแลและติดตามการทำงานตลอด

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nomunt eirmodm tempor invidduef ut alabire et.

e-commerce
ฝ่ายการตลาด

ใส่ใจดูแลและติดตามการทำงานตลอด

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nomunt eirmodm tempor invidduef ut alabire et.

e-commerce
ฝ่ายการตลาด

OTO PARTNER

บริษัทในเครือของเรา

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และบริษัทในเครือ
Scroll to Top