Slide

ให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์

ทั้งดิจิตอล และแบบดั้งเดิมอย่างเต็มรูปแบบ

ปัจจุบัน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบจัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์

ทั้งดิจิตอล และแบบดั้งเดิม
อย่างเต็มรูปแบบ

ปัจจุบัน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบจัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ความสำเร็จของลูกค้า

คือความสำเร็จของเรา

0
ปี
ที่เราได้รับราลวัลติดต่อกัน
0
ล้านสาย
ที่เรารองรับสายโทรเข้า
0
คน
ที่เป็นพนักงานลูกค้าสัมพันธ์
0
โครงการ
ที่เราให้บริการภาครัฐ เอกชน

บริการของเรา

ทำไมต้องเลือกบริการของเรา

โซลูชั่นสำหรับการบริการตลาดและการขาย

บริการของเรา

ทำไมต้องเลือกบริการของเรา

โซลูชั่นสำหรับการบริการตลาดและการขาย

สิ่งที่ลูกค้าพูดถึงเรา

ใส่ใจดูแลและติดตามการทำงานตลอด

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nomunt eirmodm tempor invidduef ut alabire et.

e-commerce
ฝ่ายการตลาด

ใส่ใจดูแลและติดตามการทำงานตลอด

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nomunt eirmodm tempor invidduef ut alabire et.

e-commerce
ฝ่ายการตลาด

ใส่ใจดูแลและติดตามการทำงานตลอด

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nomunt eirmodm tempor invidduef ut alabire et.

e-commerce
ฝ่ายการตลาด

ใส่ใจดูแลและติดตามการทำงานตลอด

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nomunt eirmodm tempor invidduef ut alabire et.

e-commerce
ฝ่ายการตลาด

OTO PARTNER

ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และบริษัทในเครือ

บริษัทในเครือของเรา

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และบริษัทในเครือ
Scroll to Top