มั่นใจในบริการคุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล

การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ

Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year
8 ปีติดต่อกัน
Frost-2020

Frost & Sullivan 2020

Frost-2019

Frost & Sullivan 2019

Frost-2018

Frost & Sullivan 2018

Frost-2017

Frost & Sullivan 2017

Frost-2016

Frost & Sullivan 2016

Frost-2015

Frost & Sullivan 2015

Frost-2014

Frost & Sullivan 2014

Frost-2013

Frost & Sullivan 2013

Image 140@2x
Image 142@2x
Silver Winner APAC
Best Mid-Sized Contact Center
2012
Image 142@2x
Silver Winner APAC
Best Contact Center & Best Trainer
2009
Image 142@2x
Bronze Winner
Contact Center World
2007
Image 141@2x
ACES
Asia’s Leading SMEs at Asia Corporate
Excellence & Sustainability Awards 2020

OTHER AWARDS

Asia most trusted 2018
Asia’s Most Trusted Contact Center
and Customer Management Services Company 2018
Total Innovation Management Award
Total Innovation
Management Award 2017
Scroll to Top