ประวัติความเป็นมา

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเริ่มแรก 20 ล้านบาท และในปี 2548 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเป็น 100 ล้านบาท บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาทชำระแล้วเต็มจำนวน

บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการบริการให้ครบวงจรยิ่งขึ้น

โดยได้เพิ่มบริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ (Contact Center) โดยเฉพาะ และ ในปี 2550 วันทูวันได้ลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการแห่งใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ  รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าด้วยรูปแบบการบริการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ตอบสนองประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมากที่สุดนอกเหนือไปจากการบริการที่มีอยู่เดิม

ด้วยประสบการณ์ทำงานที่ยาวนานของเรา

คุณจึงสามารถมั่นใจในบริการคุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล

ของ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์

Scroll to Top