ลูกค้าของเรา

ตอบสนองการจัดการงานบริการลูกค้าในทุกมิติ
อย่างครบวงจร Total Digital Customer Interaction
Management Solutions

14 กลุ่มธุรกิจ

ด้วยความไว้วางใจ ทำให้ในวันนี้ เรามีลูกค้าอยู่ในหลากหลายธุรกิจ
Electronic Appliances
Finance & Banking
Retails
Insurance
Food & Beverage
Airlines
Telecommunication
Government
Real Estate
E-Commerce
Hospital
Energy
Automotive
Others
Scroll to Top