ถ้าคุณรักงานบริการ ชอบงานท้าทาย และ ต้องการความสำเร็จร่วมกัน ที่ วันทูวัน ฯ มีโอกาสมากมาย พร้อมให้คุณร่วมสร้างความสำเร็จไปพร้อมๆ กันกับเรา ในตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้


เจ้าหน้าที่ Customer Service รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที (หลายอัตรา สาขากรุงเทพ/บุรีรัมย์)ลักษณะงาน
- ให้บริการด้านข้อมูลแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
- ตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี
- ชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี
- มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้
- มีการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะ พูดจานุ่มนวลและชัดเจน
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดี พิมพ์ Eng ได้ 45 คำ/นาที, Thai 35 คำ/นาที หรือใกล้เคียง
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีประสิทธิภาพ
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และมีคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป (รับค่าภาษา 3,000-5,000 บาท)
- หากสามารถสื่อสาร กลุ่มภาษา AEC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนการเริ่มงาน
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)


สวัสดิการ

- ชุด Uniform บริษัท, วันหยุดพักผ่อน, ค่ารักษาพยาบาล
- เงินช่วยเหลือเมื่อเข้ารักษาตัว ฯลฯ


สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 17 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.085-155-6190, 085-155-6226, 083-540-5126
www.onetoonecontacts.com หรือ E-mail: [email protected]   

กรอกสมัคร

Call Center Supervisor

ลักษณะงาน
- จัดการวางแผนและบริหารทีมงานห้สอดคล้องกับปริมาณสาย ตาม Service Level Agreement ที่กำหนด
- วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม KPI Supervisor ที่กำหนด
- วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการให้กับผู้ใช้บริการและผู้ว่าจ้าง
- ประสานงานกับลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรีขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมในงาน Contact Centor 3 ปีขึ้นไป
- มีเข้าใจระบบการทำงาน Contact Center เป็นอย่างดี
- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ


สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - ใน
- ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กรอกสมัคร

Telephony System Manager

ลักษณะงาน
     - ติดตั้งระบบ Telephony Call Center Cisco & Avaya
     - ตรวจสอบและแก้ไขระบบ Telephony Call Center Cisco & Avaya
     - บริหารจัดการทีมให้ดำเนินการตามนโยบายขององค์กร
     - ให้คำปรึกษา /จัดทำรายงาน /วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และแนวทางป้องกัน

คุณสมบัติ

     - ชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
     - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการสื่อสารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     - ประสบการณ์ในการดูแลระบบ Call Center ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
     - มีประสบการณ์ ในงาน2 – 4 year ในงานบริการ support contact center software environments (Inbound / Outbound)
     - ได้รับ Vendor Certifications such of Aspect UIP or CISCO voice จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     - สามารถทำงาน flexible schedule and on-call.
     - Good English Communication skills, both verbal and written

กรอกสมัคร

Mobile App Developer

Responsibility

 - Build mobile apps for Enterprise customers using Hybrid technology (ie: React Native, Ionic, Xamarin)

 - Design and build advanced applications for the Mobile platform

 - Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features.

 - Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability.

 - Work on bug fixing and improving application performance.

 - Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.

 - Code, test, debug, implement, and document complex applications

 - Fully collaborate with core team members, including UX and Design

 

 

Qualifications

 - Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related.

 - Minimum of 1 year of experience writing React Native, Ionic or Xamarin Code

 - Minimum of 3 years of mobile development in general (Obj-C, Swift, Java, etc.)

 - Strong knowledge and experience of JSON, RESTFul APIs, and Mobile SDK Development

 - Coding skills in React Native, Ionic Framework is a plus

 - Ability to perform in a team environment

 - Eager and passionate to learn new things

กรอกสมัคร

Leader / Supervisor / Manager Contact Center (สาขาบุรีรัมย์)

ลักษณะงาน
- วางแผนจัดการและให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่ทีมงาน
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในด้าน Quality & Productivity
- พัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ

คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการหรือการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะด้านการวางแผนงาน การประเมินผล และการสรุปรายงาน
- มีความสามารถในการนำเสนองานและการสื่อสารได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีหรือมีประสบการณ์ Contact Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกสมัคร

Database Administrator

ลักษณะงาน
     - สร้างและจัดการระบบฐานข้อมูลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการทำการสำรอง (Backup) ข้อมูลของระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ
     - ชาย / หญิง อายุ 25- 40 ปี
     - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     - หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle, SQL Server และฐานข้อมูลอื่นๆ 3 ปีขึ้นไป หรือได้รับ Certificate ที่เกี่ยวข้อง
     - สามารถเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ SQL Command.
     - มีความรู้พื้นฐาน และเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

กรอกสมัคร

QA Officer (ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ Call Center)

ลักษณะงาน
     - กำหนดแผนในการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
     - ตรวจสอบและประเมินผลของพนักงานตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนที่กำหนด
     - วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
     - กำหนดแผนในการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่
     - สรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพในรูปแบบ Report และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     - ทำการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้มาตรฐาน
     - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
     -เพศหญิงหรือชาย อายุ 27-33 ปี
     - วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
     - มีประสบการณ์การทำงาน Call Center หรือตรวจสอบงาน Call Center อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และมีความรู้ด้าน Help Desk
     - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการทำงานเชิงวิเคราะห์
     - สามารถใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี

กรอกสมัคร

Call Center Manager

Qualifications:
     - Any gender, aged 30 years old onwards Thai Nationality.
     - Mandatory-Minimum Bachelor's Degree, highly desirable-post graduate tertiary qualifications, preferably with a marketing, sales and/or financial focus.
     - At least 3-5 years working experience in customer service or call center at supervisory level (Airlines business be an advantage)
     - Excellent understanding of call centre operations and particularly outbound sales environment.
     - Strong sales drive and understanding of drivers to achieve sales success Insurance / Financial services experience.
     - Numerous projects requiring ongoing prioritization and management.
     - Strong command of English language both written and oral

กรอกสมัคร

System Engineer (3 อัตรา)

ลักษณะงาน

- ติดตั้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ระบบ
- แก้ไขปัญหาและวางแผนป้องกันเพื่อให้บริการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Qualifications

- อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows, Linux หรือ UNIX
- มีความรู้เกี่ยวข้องกับเครื่อง Sever, SAN และ Backup
- สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ Windows, Linux หรือ UNIX
- หากมีประสบการณ์หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Windows, Linux หรือ UNIX หรือมี Certificate จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ

- ชุดยูนิฟอร์ม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - ใน
- ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กรอกสมัคร

Programmer (5 อัตรา)

Responsibility

- พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ .NET ,C#,PHP,jQuery,Sencha Ext JS,PhoneGAP,VB.NET,CRYSTAL REPORT,HTML5,CSS3,SQL
- พัฒนา ปรับปรุง ระบบงานตามข้อกำหนด รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง

 

Qualifications:

- เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรมได้ เช่น .NET, C#,PHP,jQuery,Sencha Ext JS,PhoneGAP,VB.NET,CRYSTAL REPORT,HTML5,CSS3,SQL
- หากมีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม.NET จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกสมัคร

System Analyst

Qualifications:
     1. เพศชายหรือหญิงอายุ 25-35 ปี
     2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     3. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบและออกแบบโครงสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
     4. มีความรู้ระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้ SQL Command ได้เป็นอย่างดี
     5. สามารถเขียนเอกสารเชิง Requirements, Diagram และ Manual
     6. สามารถออกแบบวางโครงสร้างระบบได้เป็นอย่างดี
     7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
     8. มีทักษะในการเจราจาต่อรอง และความสามารถในการนำเสนองาน (Presentation) และการสื่อสารข้อความและประสานงาน (Communication & Coordination)
     9. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Microsoft Project

กรอกสมัคร

Network Engineer

ลักษณะงาน
     ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ และอุปกรณ์ network เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ

Qualifications:
     - ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
     - ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,ระบบสารสนเทศ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     - ติดตั้งและแก้ไขระบบเครือข่ายของระบบงาน Contact Center เช่น Cisco, Juniper, HP, Fortigate, Riverbed, F5, Network Monitoring Tools and Network Application
     - ออกแบบและติดตั้งระบบอุปกรณ์ Network เชื่อมต่อบน Cloud System
     - ควบคุมการทำงานเรื่องการติดตั้งระบบเดินสาย Network Cabling เช่น UTP, Fiber, Lease line
     - ออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบเครือข่าย

กรอกสมัคร

Technician

ลักษณะงาน
     ดูแล ติดตั้ง ระบบ Computer , LAN , แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

Qualifications:
     - ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี - ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     - มีประสบการณ์ในกาทำงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 1 ปี
     - มีความสามารถด้านเทคนิคในงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ / ระบบไฟฟ้า / LAN / ระบบโทรศัพท์
     - มีความสามารถใช้โปรแกรม Word , Excel , PowerPoint
     - มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
     - มีทักษะในการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้

กรอกสมัคร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) / หัวหน้างานฝึกอบรม (Trainer Supervisor) 2 อัตรา สาขาบุรีรัมย์/กรุงเทพ

ลักษณะงาน
- จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและข้อสอบการวัดและประเมินผล
- ฝึกอบรมพนักงานตามหลักสูตรที่กำหนดไว้
- ปรับปรุงพัฒนาการฝึกอบรมให้มีคุณภาพและความทันสมัยอยู่เสมอ
- จัดทำ Presentation และเอกสารประกอบการอบรม
-  ประสานงานด้านการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
- ชาย / หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม วางแผนการจัดทำหลักสูตรการอบรม
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Power Point
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- หากความรู้ทางด้านการประกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกสมัคร

เจ้าหน้าที่ Sales Admin (2 อัตรา)

ลักษณะงาน

- จัดการงานธุรการเช่น เอกสารสัญญาและรายงานต่างๆ
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย


คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้าน Sales หรือ Sales Admin 2 ปีขึ้นไป
- รักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

กรอกสมัคร

ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสรรหาว่าจ้าง (5 อัตรา)

ลักษณะงาน

- วางแผนสรรหาพนักงานตำแหน่ง Call Center, Telesales ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจขององค์กร
- สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านอัตรากำลังคน
- จัดทำประวัติพนักงาน,เอกสารสัญญาจ้าง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานสรรหาว่าจ้าง


คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้านการสรรหาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในงานด้านสรรหา Call Center, Telesales
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีคะแนน TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

กรอกสมัคร

Graphic Designer

ลักษณะงาน
- ออกแบบ UI/UX ในโปรเจคทั้งเว็บไซต์ และโมบายแอป
- สร้างเว็บเพจ ในส่วนของ front-end ด้วย css หรือ Bootstrap ได้
- สามารถออกแบบงาน infographic ออกแบบ content video หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ได้


คุณสมบัติ
- เพศชายหรือหญิง อายุ 20-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , Adobe Photoshop, Flash ได้เป็นอย่างดี
- หากมีผลงานในการออกแบบเว็บไซต์ และโมบายแอป ใน portfolio จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (กรุณาแนบ portfolio เพื่อประกอบการพิจารณา )

กรอกสมัคร