ข่าวสารภายนอกองค์กร
 • OTO : Asia's Leading SMEs Awards 2020

  ABOUT ONE TO ONE CONTACTS PLC “Personal touchpoints in remote automation”  Thai BPO company believes in the happiness quotient. OTO’s vision to be the leader in total digital customer interaction management solutions by delivering world-class quality service beyond clients&rsq...

 • RPA : Robotic Process Automation : Mission to the Moon

  ตอนนี้เรียกได้ว่าธุรกิจหลายๆ ธุรกิจกำลังเข้าสู่ยุค Digital Transformation แบบเต็มรูปแบบซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนให้คนทำงานดีขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกัน ตั้งแต่ Tools, AI, Robot ไปจนถึง Machine ต่างๆ และก็รวมไปถึงเทคโน...

 • ทำธุรกิจต้อง Outsource ให้เป็น : Mission to the Moon

  เมื่อเราทำธุรกิจจนไปถึงจุดที่ธุรกิจมีอัตราการเติบโตของบริษัทที่มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันขนาดของบริษัทรวมไปถึงทรัพยากรอย่างเช่น คน สิ่งของ เครื่องใช้ และต้นทุนก็มีมากขึ้น กระบวนการทำงานก็ต้องเยอะขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้ก็จะทำให้งานที่ได้นั้น ขาดประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับธุรกิจที่กำลังเติบโตขึ้น ใ...

 • เทคนิคบริการลูกค้ายุคดิจิทัล

  เทคนิคบริการลูกค้ายุคดิจิทัล ในยุคดิจิทัลอะไรๆ ก็ดูเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปหมด จนบางทีดูเหมือนโลกหมุนเร็วกว่าเดิม แค่ตื่นมาลืมตาขึ้น หลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป ยุคนี้เป็นยุคที่เราต้องเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องพูดถึง Lifelong Customer อีกต่อไป ควรจะมองแค่ว่าทำอย่างไร ให้เกิดการทดลองใช...

 • Contact Center เพิ่มลูกค้าสร้างรายได้กับธุรกิจคุณได้อย่างไร

  Contact Center เพิ่มลูกค้าสร้างรายได้กับธุรกิจคุณได้อย่างไร หัวใจหลักสำคัญในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจนั้น นอกเหนือจากการวางแผน การคำนวณต้นทุน รวมถึงการจัดหาทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลย นั้นก็คือ ความเข้าใจในกลุ่มผู้บริโภค ตั้งแต่ก่อนการเลือกซื้อไปจน...

 • One to One Contacts ได้รับรางวัล “2020 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year” จาก Frost & Sullivan

  One to One Contacts ได้รับรางวัล “2020 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year” คุณสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “ 2020 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year” ติดต่...

 • Customer success is our Success เหนือกว่าความสำเร็จของเรา คือความสำเร็จที่ลูกค้าภาคภูมิใจ

  Customer success is our Success เหนือกว่าความสำเร็จของเรา คือความสำเร็จที่ลูกค้าภาคภูมิใจ เมื่อพูดถึงเรื่องของความสำเร็จแล้ว เชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะไม่อยากสำเร็จ เพราะในทุก ๆ ความสำเร็จ นั้นหมายถึงจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าที่มากขึ้น และแน่นอนว่าความสำเร็จที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ในทุก ๆ องค์กร ...

 • ยุคดิจิทัล ยุคแห่งการ “outsource” มาทำงานให้ เป็นเรื่องที่ดี

  ยุคดิจิทัล ยุคแห่งการ “outsource” มาทำงานให้ เป็นเรื่องที่ดี . อาชีพ Outsource เป็นรูปแบบการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในองค์กร ตัวอย่างเช่น การจ้างคนเข้าไปทำงานในบริษัท จะแบ่งประเป็นประเภทการจ้างงานต่างๆ ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว ฟรีแลนซ์ คอนแทรกเตอร์ และ เอาท...

 • Moment-based Marketing ต้องมอบสิ่งที่ใช่ ในเวลาที่ใช่

  Moment-based Marketing ต้องมอบสิ่งที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ การใช้ประโยชน์จาก Micro Moments หรือ เสี้ยวเวลาเล็กๆ จากชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่แบรนด์สามารถจะนำเสนอคุณค่าบางอย่าง ‘ที่เฉพาะเจาะจง’ กับช่วงเวลานั้นๆ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงใจ เนื่องจาก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าสักช...