HOT NEWS 

ออนไลน์ดัน "ปณท." โตกระฉูด รุกขึ้นฮับ"อาเซียน"
ตลาดซื้อขายออนไลน์พุ่งกระฉูด ดันม้านอกสายตา "ไปรษณีย์
ไทย" โตพรวด 20% รายได้ 2.2 หมื่นล้าน ชี้โลจิสติกส์เป็นพระ
เอกทำเงิน จับมือคู่แข่งเป็นพันธมิตรเชื่อมขนส่งทั่วโลกทุ่มซื้อ
เครื่องจักร พัฒนาแอปพลิเคชั่น ปฏิวัติระบบบริการใหม่ คาด
ใช้ได้ในไตรมาส 3 ปีนี้.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2559)ปตท.ประกาศปรับลดราคาก๊าซเอ็นจีวี
ปตท. เผยกบง. เห็นชอบกำหนดราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีตาม
ต้นทุนก๊าซธรรมชาติ และปรับอัตราค่าขนส่งก๊าซฯ รถยนต์จาก 
0.012 บาทต่อกิโลกรัมต่อกิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็น 0.015 บาทต่อกิ
โลกรัมต่อกิโลเมตรในส่วนที่ระยะทางเกิน 50 กิโลเมตรคิดจาก
สถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติหลักถึงสถานีบริการเอ็นจีวี.... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)เอไอเอสจับมือร้านกาแฟดัเปิดบริการไวไฟฟรี
เอไอเอสประกาศความร่วมมือกับเครือข่ายร้านกาแฟดัง "สตาร์
บัคส์" ในการเปิดให้บริการ "AIS SUPER WiFi"  ท่องเน็ตได้ที่
ร้านสตาร์บัคส์ 258 สาขา ทั่วประเทศได้ฟรี  ด้วยความเร็วสูงสุด 
650Mbps และสำหรับ AIS WiFi และ AIS SUPER WiFi ในปัจ
จุบันครอบคลุมแล้วกว่า 120,000 จุดทั่วประเทศ.... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)พฤกษาเบ่งเป้ารายได้ปี′59 เป็น 5.3 หมื่นล้านบาท
พฤกษาเผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2559 เติบโตขึ้น โดย
มีรายได้ 10,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียว
กันของปี 2558  ที่มีรายได้คิดเป็น 19.4% ของเป้าหมายตลอดปี 
53,000 ล้านบาท มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 42.1% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน.... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)"ตั๋วร่วม" รถไฟฟ้าเริ่มใช้ปีนี้ วางเป้าเชื่อม "เมล์-เรือ-ไฮสปีด"
สนข.ยันระบบตั๋วร่วม "บัตรแมงมุม" เสร็จแล้ว ส.ค.นี้ทดสอบ
สมบูรณ์ พร้อมส่งให้รถไฟฟ้า 4 สายติดตั้งได้ก่อน ทยอยให้บริ
การปีนี้ เปิดทาง "ไฮสปีดเทรน-รถไฟทางคู่" ใช้ด้วย รอชง ครม.
อนุมัติตั้งบริษัทบริหารจัดการ ให้ส่วนลดผู้ถือบัตรเริ่มต้นระยะ 
2.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2559)บอร์ด “ทรู” มีมติไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz
ทรู คอร์ปอเรชั่น แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตกลงที่จะไม่เข้าร่วมประมูลใบ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 
900 MHz.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2559)

 
ไทยรั้งท้าย CLMV เปิดช่องต่างชาติเช่าที่ดิน-กระทุ้งรัฐรื้อกม.
ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์
ของเออีซี ด้วยทำเลเป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่ง มีแผนการวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งทางรถไฟและทางถนน และมีประชากรมากพอสำหรับเป็นฐานผู้บริโภค
ของบริษัทที่เข้ามาก่อตั้งในไทยแต่จุดอ่อนของไทยคือกฎหมายสิทธิการเช่าที่ดิน
ของชาวต่างชาติสามารถเช่าได้เพียง30 ปี.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้ "ประธานบอร์ดทีโอที-ปลัดคลัง" 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอ
ที เพื่อแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องที่สหภาพฯ ได้ร้องเรียนการทำงานของฝ่ายบริหารบ
มจ.ทีโอที ว่าทำให้รัฐเสียหายจากกรณีที่ไม่ดำเนินการปกป้องสิทธิในคลื่นความถี่ 
900 MHz ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกสทช. กำ
ลังจะนำออกประมูลในวันที่ 15 ธ.ค. นี้.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
4G-AEC-โมบายแบงกิ้ง เทรนด์ฮิตบูมลงทุนไอทีปี "59
จากผลสำรวจทั้งในไทยและตลาดโลก เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และบิ๊กดาต้า 
ยังโดดเด่นต่อเนื่องถึงปี 2559 จากประโยชน์ในการใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
สามารถขยายงานได้เร็ว มีเสถียรภาพ แต่ผู้ใช้ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย
ของระบบ ขณะที่เทรนด์เทคโนโลยีปี 2559 ในไทยนั้น บรรดาองค์กรต่าง ๆ จะหัน
มาใช้ "คลาวด์คอมพิวติ้ง" กันมากขึ้น โดยจะมีถึง 55%.... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
ยูเอ็นคาดเศรษฐกิโลกปี 59 ขยายตัวเพียง 2.9%
ยูเอ็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัว
เพียง 2.9% ในปี 2559 และคาดว่าในปี 2560 เศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 3.2% 
โดยมีสาเหตุมาจากผลกระทบเชิงโครงสร้างและวัฏจักรทางเศรษฐกิจ ส่วนปีนี้ ยู
เอ็นคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 2.4% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกโดย
รวมได้สะดุดลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง.... 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2558)
ทุนสำรองประเทศเพิ่ม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ธปท. รายงานฐานะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมาอยู่ที่ระ
ดับ1.567 แสนล้านบาท หรือ ประมาณ 5.610 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ ธนาคารพาณิชย์ ระบุว่าทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นผล
จากการเข้าดูแลการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่กลับไปแข็งค่าหลุดต่ำกว่าระ
ดับ 36 บาท/เหรียญสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา.... 
(โพสต์ทูเดย์, 2558)
กรุงเทพประกันคิดเบี้ยตามภาคขึ้นลงอิงสินไหม
กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยว่า ในปีหน้าบริษัทจะเริ่มนำรูปแบบการคิดเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ตามภูมิภาคมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและสภาพ
ความเป็นจริงของแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในปีหน้าตลาดประกัน
รถยนต์ยังคงแข่งขันรุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะประกันภัยชั้น 2+ และ 3+ 
เนื่องจากยอดขายรถใหม่ยังเติบโตไม่มากเมื่อเทียบกับตลาดรถเก่าที่มีอยู่
(โพสต์ทูเดย์, 2558)
Share This: