HOT NEWS 


ขุมทรัพย์ประมูลคลื่นมือถือ 3 
สำหรับการเปิดยื่นซองเอกสารแสดง
ความจำนง
ข้าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz
รอบใหม่ที่ปรากฏว่ามีแค่ AWN
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
ในเครือของเอไอเอสเพียงรายเดียวที่ยื่นเอกสารเข้าประมูล....
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)"ทรู" จับมือ "ไอบีเอ็ม"
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความร่วมมือกับ "ไอบีเอ็ม" 
ยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจไอที เพื่อจัดตั้งศูนย์อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์
เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลระดับอาเซียน
และถือเป็นศูนย์แรกในภูมิภาคเอเชีย.....
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)"บางกอกแอร์เวย์ส" ลงนามร่วม Codeshare
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า บางกอกแอร์เวย์ส (PG)
และออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)ของประเทศออสเตรีย
ได้ประกาศลงนามข้อตกลงในการให้บริการเที่ยวบินร่วม(Codeshare) 
ทำให้ออสเตรียนแอร์ไลน์ เป็นสายการบินที่ 21 ที่บางกอกแอร์เวย์ส
ได้ลงนามการทำเที่ยวบินร่วมด้วย....(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)


ปตท.ชี้แจงวางท่อส่งก๊าซราชบุรี-วังน้อย
โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างช่วงไตรมาสแรกของปี 2561
และแล้วเสร็จในปี 2563 ทั้งนี้ปตท.ได้เลือกเส้นทางที่หลีกเลี่ยงพื้นที่
เปราะบาง ลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน
โครงการฯให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด เสียหายและ
เดือดร้อนน้อยที่สุด...(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)
ศูนย์การค้าแห่ยึดทำเลฮอตทั่วปท.
"ศูนย์การค้า" แห่อวดโฉมปักธงทำเลฮอตทั่ว ปท
สวนภาพเศรษฐกิจ-กำลังซื้อซึม ขาใหญ่เดินเกมตามแผนลงทุน 
เติบโตอนาคต เดอะมอลล์ จัดเต็มย้ำภาพเจ้าถิ่นโคราช
พร้อมลอนช์ "หัวหิน" กลุ่มเซ็นทรัลส่ง ซีพีเอ็น
ยึดหัวเมืองหลักปักธงสาขาที่ 30 ด้าน 
โรบินสัน วางเป้า 3 ปี ครอบคลุม 56 สาขาทั่ว ปท... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)เปิดฉาก! งาน "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
ในการจัดงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค.นี้
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(digital economy)ทั้งในประเทศ
และระดับนานาชาติ....(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)

ไทยรั้งท้าย CLMV เปิดช่องต่างชาติเช่าที่ดิน-กระทุ้งรัฐรื้อกม.
ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์
ของเออีซี ด้วยทำเลเป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่ง มีแผนการวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งทางรถไฟและทางถนน และมีประชากรมากพอสำหรับเป็นฐานผู้บริโภค
ของบริษัทที่เข้ามาก่อตั้งในไทยแต่จุดอ่อนของไทยคือกฎหมายสิทธิการเช่าที่ดิน
ของชาวต่างชาติสามารถเช่าได้เพียง30 ปี.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้ "ประธานบอร์ดทีโอที-ปลัดคลัง" 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอ
ที เพื่อแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องที่สหภาพฯ ได้ร้องเรียนการทำงานของฝ่ายบริหารบ
มจ.ทีโอที ว่าทำให้รัฐเสียหายจากกรณีที่ไม่ดำเนินการปกป้องสิทธิในคลื่นความถี่ 
900 MHz ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกสทช. กำ
ลังจะนำออกประมูลในวันที่ 15 ธ.ค. นี้.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
4G-AEC-โมบายแบงกิ้ง เทรนด์ฮิตบูมลงทุนไอทีปี "59
จากผลสำรวจทั้งในไทยและตลาดโลก เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และบิ๊กดาต้า 
ยังโดดเด่นต่อเนื่องถึงปี 2559 จากประโยชน์ในการใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
สามารถขยายงานได้เร็ว มีเสถียรภาพ แต่ผู้ใช้ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย
ของระบบ ขณะที่เทรนด์เทคโนโลยีปี 2559 ในไทยนั้น บรรดาองค์กรต่าง ๆ จะหัน
มาใช้ "คลาวด์คอมพิวติ้ง" กันมากขึ้น โดยจะมีถึง 55%.... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
ยูเอ็นคาดเศรษฐกิโลกปี 59 ขยายตัวเพียง 2.9%
ยูเอ็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัว
เพียง 2.9% ในปี 2559 และคาดว่าในปี 2560 เศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 3.2% 
โดยมีสาเหตุมาจากผลกระทบเชิงโครงสร้างและวัฏจักรทางเศรษฐกิจ ส่วนปีนี้ ยู
เอ็นคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 2.4% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกโดย
รวมได้สะดุดลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง.... 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2558)
ทุนสำรองประเทศเพิ่ม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ธปท. รายงานฐานะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมาอยู่ที่ระ
ดับ1.567 แสนล้านบาท หรือ ประมาณ 5.610 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ ธนาคารพาณิชย์ ระบุว่าทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นผล
จากการเข้าดูแลการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่กลับไปแข็งค่าหลุดต่ำกว่าระ
ดับ 36 บาท/เหรียญสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา.... 
(โพสต์ทูเดย์, 2558)
กรุงเทพประกันคิดเบี้ยตามภาคขึ้นลงอิงสินไหม
กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยว่า ในปีหน้าบริษัทจะเริ่มนำรูปแบบการคิดเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ตามภูมิภาคมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและสภาพ
ความเป็นจริงของแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในปีหน้าตลาดประกัน
รถยนต์ยังคงแข่งขันรุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะประกันภัยชั้น 2+ และ 3+ 
เนื่องจากยอดขายรถใหม่ยังเติบโตไม่มากเมื่อเทียบกับตลาดรถเก่าที่มีอยู่
(โพสต์ทูเดย์, 2558)


Share This: