HOT NEWS 


ร.ฟ.ท.จ่อนำรถใหม่ 115 คัน
สำหรับรถโดยสารชุดใหม่ดังกล่าว ร.ฟ.ท.
จะนำไปให้บริการ
เป็นขบวนรถด่วนพิเศษ 4 เส้นทาง
ระหว่างสถานีกรุงเทพฯ–เชียงใหม่
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ-หนองคาย และกรุงเทพฯ-หาดใหญ่
ไปและกลับ
วันละ 2 ขบวนต่อเส้นทาง รวม 8 ขบวน โดยจะเปิดให้บริการ
ได้ครบทั้ง 4 เส้นทาง... (ประชาชาติธุรกิจ,2559)เช็กบิล "แจส" จ่ายเพิ่ม199ล้าน
กทค.บี้ แจส จ่ายค่าเสียหายเบี้ยวจ่ายเงินประมูล
คลื่น 900 MHz
อีก 199.423 ล้านบาท
รวมดอกเบี้ย 7.5% ผิดนัดชำระ
พร้อมค่า
จัดประมูลคลื่น ขีดเส้น 16 มิ.ย.นี้ แต่เปิด
ตำรา
หาช่องยึดไลเซนส์บริษัทในเครือแจส
ไม่สำเร็จ...
(ประชาชาติธุรกิจ,2559)"หัวเว่ย" พัฒนา ศก.ดิจิทัล
หัวเว่ย ผู้จัดหาโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารชั้นนำของโลก เปิดสำนักงานใหญ่
ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย 
พร้อมทั้งศูนย์นวัตกรรมโซลูชั่น และการเรียนรู้ รวมทั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ของหัวเว่ย โดยตั้งอยู่บริเวณ
ชั้น 10-13 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ บี ถนนวิทยุ 
มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 4,380 ตารางเมตร...
(ประชาชาติธุรกิจ,2559)
ออมสินเผยหนี้เสียเพิ่มแตะ4หมื่นล้าน
ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานใน
ไตรมาสแรกของธนาคาร มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้นอีกกว่า 1.11 หมื่นล้านบาท
โดยมียอดเอ็นพีแอลคงค้างที่ 4.2 หมื่นล้านบาท
เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน...(โพสต์ทูเดย์,2559)แผนลงทุน BJC หนุน"บิ๊กซี"
อัศวิน จัดทัพใหญ่เปิดแผนลงทุน  บีเจซี
หนุนบิ๊กซีโตรอบทิศ วางหมากเชื่อตลาดไทย
ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม ขยายทุกโมเดลค้า
ปลีก-ค้าส่ง
ยุบแบรนด์ MM Mega Market
ปั้น
แบรนด์ค้าส่งบิ๊กซีสวมแทน ชี้ที่ดินพร้อม-เงินพร้อม
สปีดบิ๊กซี 10 สาขาต่อปี...(ประชาชาติธุรกิจ,2559)'แสนสิริ'เผยยอดขายเดือนพ.ค
ริษัทสร้างยอดขายจากการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ
ในเดือน พ.ค.59 ได้ 2,500 ล้านบาท นับเป็นยอดขายที่สูง
กว่าปกติของระยะเวลาหนึ่งเดือน เนื่องจากลูกค้าให้การตอบ
รับที่อยู่อาศัยทั้งในแนวราบและแนวสูงเป็นอย่างดี
ทั้งทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
บ้านเดี่ยวภายใต้แบรนด์เศรษฐสิริ...(ประชาชาติธุรกิจ,2559)

ไทยรั้งท้าย CLMV เปิดช่องต่างชาติเช่าที่ดิน-กระทุ้งรัฐรื้อกม.
ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์
ของเออีซี ด้วยทำเลเป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่ง มีแผนการวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งทางรถไฟและทางถนน และมีประชากรมากพอสำหรับเป็นฐานผู้บริโภค
ของบริษัทที่เข้ามาก่อตั้งในไทยแต่จุดอ่อนของไทยคือกฎหมายสิทธิการเช่าที่ดิน
ของชาวต่างชาติสามารถเช่าได้เพียง30 ปี.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้ "ประธานบอร์ดทีโอที-ปลัดคลัง" 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอ
ที เพื่อแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องที่สหภาพฯ ได้ร้องเรียนการทำงานของฝ่ายบริหารบ
มจ.ทีโอที ว่าทำให้รัฐเสียหายจากกรณีที่ไม่ดำเนินการปกป้องสิทธิในคลื่นความถี่ 
900 MHz ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกสทช. กำ
ลังจะนำออกประมูลในวันที่ 15 ธ.ค. นี้.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
4G-AEC-โมบายแบงกิ้ง เทรนด์ฮิตบูมลงทุนไอทีปี "59
จากผลสำรวจทั้งในไทยและตลาดโลก เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และบิ๊กดาต้า 
ยังโดดเด่นต่อเนื่องถึงปี 2559 จากประโยชน์ในการใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
สามารถขยายงานได้เร็ว มีเสถียรภาพ แต่ผู้ใช้ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย
ของระบบ ขณะที่เทรนด์เทคโนโลยีปี 2559 ในไทยนั้น บรรดาองค์กรต่าง ๆ จะหัน
มาใช้ "คลาวด์คอมพิวติ้ง" กันมากขึ้น โดยจะมีถึง 55%.... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
ยูเอ็นคาดเศรษฐกิโลกปี 59 ขยายตัวเพียง 2.9%
ยูเอ็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัว
เพียง 2.9% ในปี 2559 และคาดว่าในปี 2560 เศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 3.2% 
โดยมีสาเหตุมาจากผลกระทบเชิงโครงสร้างและวัฏจักรทางเศรษฐกิจ ส่วนปีนี้ ยู
เอ็นคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 2.4% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกโดย
รวมได้สะดุดลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง.... 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2558)
ทุนสำรองประเทศเพิ่ม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ธปท. รายงานฐานะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมาอยู่ที่ระ
ดับ1.567 แสนล้านบาท หรือ ประมาณ 5.610 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ ธนาคารพาณิชย์ ระบุว่าทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นผล
จากการเข้าดูแลการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่กลับไปแข็งค่าหลุดต่ำกว่าระ
ดับ 36 บาท/เหรียญสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา.... 
(โพสต์ทูเดย์, 2558)
กรุงเทพประกันคิดเบี้ยตามภาคขึ้นลงอิงสินไหม
กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยว่า ในปีหน้าบริษัทจะเริ่มนำรูปแบบการคิดเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ตามภูมิภาคมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและสภาพ
ความเป็นจริงของแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในปีหน้าตลาดประกัน
รถยนต์ยังคงแข่งขันรุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะประกันภัยชั้น 2+ และ 3+ 
เนื่องจากยอดขายรถใหม่ยังเติบโตไม่มากเมื่อเทียบกับตลาดรถเก่าที่มีอยู่
(โพสต์ทูเดย์, 2558)


Share This: