HOT NEWS 


70ปีแห่งการครองราชย์
ชาวโลกชาวไทยถวายพระพรและสดุดี
ตลอดเวลา 70 ปี
แห่งการครองราชย์
และเมื่องานฉลอง 60 ปีการครองราชสมบัติ
10 ปีที่แล้ว ที่พระราชามหากษัตริย์ทั่วโลก
25 ประเทศ ได้ถวายพระพร...
(โพสต์ทูเดย์,2559)มุดอุโมงค์ใต้ดิน "กฟน."
เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการในช่วงรอยต่อ
ปลายเดือน พ.ค.สู่ต้นเดือน มิ.ย.ของปี แม้จะเป็น
ช่วงต้นฤดูกาลแต่ก็ถือเป็นวัฏจักรปัญหาการใช้ไฟฟ้า
ที่เข้าสู่วงจรไฟฟ้าตก-ไฟฟ้าดับมีถี่ขึ้นเมื่อเทียบกับ
ฤดูกาล
อื่นของปีทาง"กฟน.-การไฟฟ้านครหลวง....
(ประชาชาตืธุรกิจ,2559)เปิดเซ็นทรัลปิ่นเกล้าโฉมใหม่
การปรับโฉมใหม่ของเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 
ได้ให้ความสำคัญการออกแบบสถาปัตยกรรม
ยกเครื่องใหม่หมด  โดยได้รับแรงบันดาลใจ
จากศิลปะอาร์ต นูโว และแนวคิดสถาปัตยกรรม
แห่งอนาคตแบบฟิวเจอร์ริสติก...
(ประชาชาติธุรกิจ,2559)ไอซีทีจับมือ 5 หน่วยงานปรับโฉม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ไอซีที) 
ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ การรับ
เรื่องร้องเรียน
ปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212
OCC 
กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) หรือ สพธอ....
(ประชาชาติธุรกิจ,2559)รื้อผังเมืองนนท์บูมรถไฟฟ้า
ยก เครื่องผังเมืองรวมนนทบุรี งัด FAR-OSR
คุมการใช้ที่ดิน บูมที่ดินแนวรถไฟฟ้า 3 สาย 
"ม่วง-ชมพู-แดง" เปิดพัฒนาเต็มที่ 500 เมตร
รอบสถานี ยกระดับถนนราชพฤกษ์-ชัยพฤกษ์
เป็นย่านที่อยู่อาศัย...(ประชาชาติธุรกิจ,2559)"เมืองไทยฯ" ต่อยอดกลุ่มเพาะเห็ด
ในฐานะบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุน
สังคมในอีกทางหนึ่งด้วยแนวคิดที่ให้ความสำคัญ
กับการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม 
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
จึงจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแบ่งปัน ช่วยเหลือ รวมถึงคืนกำไรสู่สังคม...
(ประชาชาติธุรกิจ,2559)


ไทยรั้งท้าย CLMV เปิดช่องต่างชาติเช่าที่ดิน-กระทุ้งรัฐรื้อกม.
ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์
ของเออีซี ด้วยทำเลเป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่ง มีแผนการวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งทางรถไฟและทางถนน และมีประชากรมากพอสำหรับเป็นฐานผู้บริโภค
ของบริษัทที่เข้ามาก่อตั้งในไทยแต่จุดอ่อนของไทยคือกฎหมายสิทธิการเช่าที่ดิน
ของชาวต่างชาติสามารถเช่าได้เพียง30 ปี.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้ "ประธานบอร์ดทีโอที-ปลัดคลัง" 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอ
ที เพื่อแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องที่สหภาพฯ ได้ร้องเรียนการทำงานของฝ่ายบริหารบ
มจ.ทีโอที ว่าทำให้รัฐเสียหายจากกรณีที่ไม่ดำเนินการปกป้องสิทธิในคลื่นความถี่ 
900 MHz ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกสทช. กำ
ลังจะนำออกประมูลในวันที่ 15 ธ.ค. นี้.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
4G-AEC-โมบายแบงกิ้ง เทรนด์ฮิตบูมลงทุนไอทีปี "59
จากผลสำรวจทั้งในไทยและตลาดโลก เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และบิ๊กดาต้า 
ยังโดดเด่นต่อเนื่องถึงปี 2559 จากประโยชน์ในการใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
สามารถขยายงานได้เร็ว มีเสถียรภาพ แต่ผู้ใช้ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย
ของระบบ ขณะที่เทรนด์เทคโนโลยีปี 2559 ในไทยนั้น บรรดาองค์กรต่าง ๆ จะหัน
มาใช้ "คลาวด์คอมพิวติ้ง" กันมากขึ้น โดยจะมีถึง 55%.... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
ยูเอ็นคาดเศรษฐกิโลกปี 59 ขยายตัวเพียง 2.9%
ยูเอ็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัว
เพียง 2.9% ในปี 2559 และคาดว่าในปี 2560 เศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 3.2% 
โดยมีสาเหตุมาจากผลกระทบเชิงโครงสร้างและวัฏจักรทางเศรษฐกิจ ส่วนปีนี้ ยู
เอ็นคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 2.4% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกโดย
รวมได้สะดุดลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง.... 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2558)
ทุนสำรองประเทศเพิ่ม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ธปท. รายงานฐานะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมาอยู่ที่ระ
ดับ1.567 แสนล้านบาท หรือ ประมาณ 5.610 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ ธนาคารพาณิชย์ ระบุว่าทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นผล
จากการเข้าดูแลการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่กลับไปแข็งค่าหลุดต่ำกว่าระ
ดับ 36 บาท/เหรียญสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา.... 
(โพสต์ทูเดย์, 2558)
กรุงเทพประกันคิดเบี้ยตามภาคขึ้นลงอิงสินไหม
กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยว่า ในปีหน้าบริษัทจะเริ่มนำรูปแบบการคิดเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ตามภูมิภาคมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและสภาพ
ความเป็นจริงของแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในปีหน้าตลาดประกัน
รถยนต์ยังคงแข่งขันรุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะประกันภัยชั้น 2+ และ 3+ 
เนื่องจากยอดขายรถใหม่ยังเติบโตไม่มากเมื่อเทียบกับตลาดรถเก่าที่มีอยู่
(โพสต์ทูเดย์, 2558)


Share This: