HOT NEWS 

เซ็นทรัลรุกเต็มสูบ โหมหนัก"ออนไลน์" 
เซ็นทรัลจัดทัพรุกออนไลน์เต็มสูบ ลงทุนไอที-เพิ่มคน
กว่า 200 ตำแหน่ง อัพเกรดธุรกิจสู่ "Omni-channel" 
เชื่อมออฟไลน์-ออนไลน์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ 
ตั้งเป้าดันสัดส่วนยอดขายเป็น 10% ในปี 2563....
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)บินไทยยกระดับบริการ ชูโบอิ้ง 787-8
การบินไทยหลังขายเครื่องบินเก่าไปได้กว่า 20 ลำ ส่ง
ผลให้การบินไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และทำกำ
ไรได้ถึง 6 พันล้านบาท ในไตรมาสแรกที่ผ่านมา สเต็ป
ต่อจากนี้ไปคือ การปรับกระบวนการทำงาน เพิ่มประ
สิทธิภาพให้มากขึ้น.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2559)"ซัมซุง" ความสำเร็จเบื้องหลังนวัตกรรมและดีไซน์
อณาจักรธุรกิจซัมซุงตั้งแต่อุปกรณ์ตัวเล็ก ๆ ที่อยู่ในอุป
กรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกสิ่งในโลกอย่าง "เซมิคอนดัก
เตอร์" จนถึงระบบเครือข่าย, สมาร์ทโฮมโซลูชั่น และทุก
สิ่งที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยปีที่ผ่านมามีรายได้
169 พันล้านเหรียญสหรัฐ.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2559)บิ๊กพฤกษาลั่นปีนี้ต้องไปให้ถึงเป้า 5.3 หมื่นล้าน
พฤกษาเผยถึงภารกิจนำพาองค์กรไล่ล่ารายได้ที่เพิ่งปรับ
เป้าใหม่ จาก 5.2 หมื่นล้านบาทเป็น 5.3 หมื่นล้านบาทจ้าง
ที่ปรึกษา ถึงจุดหนึ่งอาจมีความเสี่ยงของ Growth การเติบ
โตในธุรกิจสร้างเพื่อขาย มองหาธุรกิจมาเสริมพอร์ตรายได้ 
มีการแนะนำให้รีเคอร์ริ่งเช่น ทำโรงพยาบาล โรงแรม.... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)
การบินไทยเปิดโปรฯ ขายตั๋ว3เส้นทาง 
การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดขายบัตรโดยสารเครื่อง
บินการบินไทยในราคพิเศษ 3 เส้นทาง คือ กรุงเทพ-ซีแอท
เติล,กรุงเทพ-ลอสแองเจลิส และกรุงเทพ-นิวยอร์ค ทั้งนี้เป็น
ราคาไป-กลับ รวมภาษีแล้ว.... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)บีทีเอสหวังสื่อโฆษณาหนุนรายได้โต 20%
BTS คาดรายได้รวมประจำปี 2559/2560 เพิ่มขึ้นราว 10-20% 
จากปีก่อนที่มีรายได้ 10,816  ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเติบ
โตของจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 5-6% และอัตราเฉลี่ยค่าโดย
สารเพิ่มขึ้น 1% และรายได้รับจ้างเดินรถและบำรุงรักษาเพิ่ม
ขึ้น 3-4%.... (กรุงเทพธุรกิจ, 2559)


ไทยรั้งท้าย CLMV เปิดช่องต่างชาติเช่าที่ดิน-กระทุ้งรัฐรื้อกม.
ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์
ของเออีซี ด้วยทำเลเป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่ง มีแผนการวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งทางรถไฟและทางถนน และมีประชากรมากพอสำหรับเป็นฐานผู้บริโภค
ของบริษัทที่เข้ามาก่อตั้งในไทยแต่จุดอ่อนของไทยคือกฎหมายสิทธิการเช่าที่ดิน
ของชาวต่างชาติสามารถเช่าได้เพียง30 ปี.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้ "ประธานบอร์ดทีโอที-ปลัดคลัง" 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอ
ที เพื่อแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องที่สหภาพฯ ได้ร้องเรียนการทำงานของฝ่ายบริหารบ
มจ.ทีโอที ว่าทำให้รัฐเสียหายจากกรณีที่ไม่ดำเนินการปกป้องสิทธิในคลื่นความถี่ 
900 MHz ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกสทช. กำ
ลังจะนำออกประมูลในวันที่ 15 ธ.ค. นี้.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
4G-AEC-โมบายแบงกิ้ง เทรนด์ฮิตบูมลงทุนไอทีปี "59
จากผลสำรวจทั้งในไทยและตลาดโลก เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และบิ๊กดาต้า 
ยังโดดเด่นต่อเนื่องถึงปี 2559 จากประโยชน์ในการใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
สามารถขยายงานได้เร็ว มีเสถียรภาพ แต่ผู้ใช้ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย
ของระบบ ขณะที่เทรนด์เทคโนโลยีปี 2559 ในไทยนั้น บรรดาองค์กรต่าง ๆ จะหัน
มาใช้ "คลาวด์คอมพิวติ้ง" กันมากขึ้น โดยจะมีถึง 55%.... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
ยูเอ็นคาดเศรษฐกิโลกปี 59 ขยายตัวเพียง 2.9%
ยูเอ็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัว
เพียง 2.9% ในปี 2559 และคาดว่าในปี 2560 เศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 3.2% 
โดยมีสาเหตุมาจากผลกระทบเชิงโครงสร้างและวัฏจักรทางเศรษฐกิจ ส่วนปีนี้ ยู
เอ็นคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 2.4% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกโดย
รวมได้สะดุดลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง.... 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2558)
ทุนสำรองประเทศเพิ่ม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ธปท. รายงานฐานะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมาอยู่ที่ระ
ดับ1.567 แสนล้านบาท หรือ ประมาณ 5.610 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ ธนาคารพาณิชย์ ระบุว่าทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นผล
จากการเข้าดูแลการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่กลับไปแข็งค่าหลุดต่ำกว่าระ
ดับ 36 บาท/เหรียญสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา.... 
(โพสต์ทูเดย์, 2558)
กรุงเทพประกันคิดเบี้ยตามภาคขึ้นลงอิงสินไหม
กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยว่า ในปีหน้าบริษัทจะเริ่มนำรูปแบบการคิดเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ตามภูมิภาคมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและสภาพ
ความเป็นจริงของแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในปีหน้าตลาดประกัน
รถยนต์ยังคงแข่งขันรุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะประกันภัยชั้น 2+ และ 3+ 
เนื่องจากยอดขายรถใหม่ยังเติบโตไม่มากเมื่อเทียบกับตลาดรถเก่าที่มีอยู่
(โพสต์ทูเดย์, 2558)


Share This: