HOT NEWS 


คิวเฮ้าส์เปิดตัวทาวน์โฮม 3 ชั้น ทำเลห่างบีทีเอส
ควอลิตี้เฮ้าส์ เปิดตัว "คาซ่า ซิตี้ สุขุมวิท-สมุทรปราการ" ทาวน์
โฮม 3 ชั้น บนถนนสุขุมวิท ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สายสี
เขียวส่วนต่อขยาย และใกล้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ด่านศรีนค
รินทร์ 3 กิโลมูลค่าโครงการรวม 800 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด 
Smart Living.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2559)"เซ็นทรัล-เบียร์สิงห์"ลุ้นรถไฟรื้อสัญญาเช่าที่ดินหัวหิน
ร.ฟ.ท. จ้างที่ปรึกษาตีมูลค่าโรงแรม-สนามกอล์ฟ ธุรกิจตระกูลดัง 
"จิราธิวัฒน์-ภิรมย์ภักดี" ต้อนเข้า พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ รอคณะกรรมการ
มาตรา 35 ทุบโต๊ะเจรจารายเดิม หรือเปิดประมูลใหม่ "อ.ต.ก." รอด
บอร์ดไฟเขียวต่อสัญญาเช่าให้แล้ว.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2559)"อาคม" ยันเกิดแน่! รถไฟเร็วสูง 3.5 กม.
นายอาคมยืนยันรถไฟเร็วสูง 3.5 กม. เกิดแน่ อีก 10 กม. ออกแบบ
เสร็จส่วนวงเงินลงทุนโครงการส่วนแรก 3.5 กม.นั้น คาดว่าจะใช้
แหล่งเงินทุนในประเทศ ส่วนวงเงินทั้งโครงการกระทรวงการคลัง
อยู่ระหว่างพิจารณา ยังไม่ได้สรุปว่าจะกู้จากจีนหรือกู้ในประเทศ ยืน
ยันการก่อสร้างส่วนแรกเกิดขึ้นแน่.... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)"เอไอเอส"โชว์ยอดยกเลิกใช้ต่ำกว่า 1%
เอไอเอส ได้เปิดตัวแคมเปญ “The Ultimate Pride” ภายใต้แนวคิด 
“ยิ่งกว่าที่สุด คือความประทับใจไม่รู้จบ” เพื่อฉลองครบรอบ 12 ปี 
เอไอเอสเซเรเนด  นอกจากความพึงพอใจต่อบริการเซเรเนดแล้ว 
สิ่งที่ถือเป็นความสำเร็จที่วัดผลได้ตลอด 12 ปีของเราคือ การที่มี
ยอดยกเลิกการใช้งาน (churn rate) ต่ำกว่า 1%.... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)ปตท.เตรียมรับมือ แหล่งก๊าซฯเจดีเอปิดซ่อม
ปตท. ได้รับแจ้งจากบริษัทผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่
พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย จะทำการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ประ
จำปีระยะเวลา 12 วัน เพื่อรักษาความสามารถในการจ่ายก๊าซฯ 
ตามสัญญาส่งผลให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติในระบบขาดหายไป
ประมาณ 420 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน.... 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2559)“เอพี" ตั้งเป้าท็อปทรี ยุคอสังหาฯเปลี่ยนเกม
เอพีวางเป้าหมายที่ท้าทายต่อไป ไต่อันดับสู่การเป็นผู้ประกอบ
การอสังหาฯ “ท็อปทรี” ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายภายใต้ตลาดอสังหาฯ 
ที่กำลังเดินสู่ “จุดเปลี่ยน” ครั้งสำคัญที่เป็นยุคของการฟาดฟัน
ระหว่าง “ปลาใหญ่กับปลาใหญ่” บนฐานทุน ความเชี่ยวชาญ 
และเทคโนโลยี ที่แทบไม่แตกต่างกัน.... 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2559)

ไทยรั้งท้าย CLMV เปิดช่องต่างชาติเช่าที่ดิน-กระทุ้งรัฐรื้อกม.
ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์
ของเออีซี ด้วยทำเลเป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่ง มีแผนการวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งทางรถไฟและทางถนน และมีประชากรมากพอสำหรับเป็นฐานผู้บริโภค
ของบริษัทที่เข้ามาก่อตั้งในไทยแต่จุดอ่อนของไทยคือกฎหมายสิทธิการเช่าที่ดิน
ของชาวต่างชาติสามารถเช่าได้เพียง30 ปี.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้ "ประธานบอร์ดทีโอที-ปลัดคลัง" 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอ
ที เพื่อแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องที่สหภาพฯ ได้ร้องเรียนการทำงานของฝ่ายบริหารบ
มจ.ทีโอที ว่าทำให้รัฐเสียหายจากกรณีที่ไม่ดำเนินการปกป้องสิทธิในคลื่นความถี่ 
900 MHz ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกสทช. กำ
ลังจะนำออกประมูลในวันที่ 15 ธ.ค. นี้.... (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
4G-AEC-โมบายแบงกิ้ง เทรนด์ฮิตบูมลงทุนไอทีปี "59
จากผลสำรวจทั้งในไทยและตลาดโลก เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และบิ๊กดาต้า 
ยังโดดเด่นต่อเนื่องถึงปี 2559 จากประโยชน์ในการใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
สามารถขยายงานได้เร็ว มีเสถียรภาพ แต่ผู้ใช้ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย
ของระบบ ขณะที่เทรนด์เทคโนโลยีปี 2559 ในไทยนั้น บรรดาองค์กรต่าง ๆ จะหัน
มาใช้ "คลาวด์คอมพิวติ้ง" กันมากขึ้น โดยจะมีถึง 55%.... 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
ยูเอ็นคาดเศรษฐกิโลกปี 59 ขยายตัวเพียง 2.9%
ยูเอ็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัว
เพียง 2.9% ในปี 2559 และคาดว่าในปี 2560 เศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 3.2% 
โดยมีสาเหตุมาจากผลกระทบเชิงโครงสร้างและวัฏจักรทางเศรษฐกิจ ส่วนปีนี้ ยู
เอ็นคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 2.4% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกโดย
รวมได้สะดุดลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง.... 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2558)
ทุนสำรองประเทศเพิ่ม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ธปท. รายงานฐานะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมาอยู่ที่ระ
ดับ1.567 แสนล้านบาท หรือ ประมาณ 5.610 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ ธนาคารพาณิชย์ ระบุว่าทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นผล
จากการเข้าดูแลการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่กลับไปแข็งค่าหลุดต่ำกว่าระ
ดับ 36 บาท/เหรียญสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา.... 
(โพสต์ทูเดย์, 2558)
กรุงเทพประกันคิดเบี้ยตามภาคขึ้นลงอิงสินไหม
กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยว่า ในปีหน้าบริษัทจะเริ่มนำรูปแบบการคิดเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ตามภูมิภาคมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและสภาพ
ความเป็นจริงของแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในปีหน้าตลาดประกัน
รถยนต์ยังคงแข่งขันรุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะประกันภัยชั้น 2+ และ 3+ 
เนื่องจากยอดขายรถใหม่ยังเติบโตไม่มากเมื่อเทียบกับตลาดรถเก่าที่มีอยู่
(โพสต์ทูเดย์, 2558)


Share This: