ในภาพอาจจะมี 3 คน, ชุดสูท และข้อความ
ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร มอบรางวัล “SET Awards 2020” และรับมอบโล่เกียรติคุณ Thailand Sustainability Investment (THSI)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

Share This: