ผ่านไปแล้วกับ 10X Sales Boots Camp
หลักสูตร Transform ขายยังไงให้ได้ 100 ล้าน
โดยวิทยากรประสบการณ์ 100 ล้านตัวจริงเสียงจริง 
"คุณแพน - พรพัฒน์ วัฒนนิยมขจร"  #กูนี่แหละเซลล์ร้อยล้าน  
ที่มามอบประสบการณ์และเทคนิคการมองหาโอกาสการขายที่เพิ่มขึ้น  รวมไปถึงการนำเสนอยังไงให้คว้าใจลูกค้าได้สำเร็จ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
ผ่านไปแล้วกับ 10X Sales Boots Camp หลักสูตร Transform ขายยังไงให้ได้ 100 ล้าน TK Palace Hotel & Convention

โดยวิทยากรประสบการณ์ 100 ล้านตัวจริงเสียงจริง "คุณแพน - พรพัฒน์ วัฒนนิยมขจร"  #กูนี่แหละเซลล์ร้อยล้าน 
ที่มามอบประสบการณ์และเทคนิคการมองหาโอกาสการขายที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการนำเสนอยังไงให้คว้าใจลูกค้าได้สำเร็จเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
Share This: