บริการเช่าระบบ
CONTACT CENTER

บริการเช่าระบบ Contact Center เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่เราสามารถ ช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนในระบบ
Contact Center ที่มีความซับซ้อน และต้นทุนสูง

Hosted Solutions

บริการเช่าระบบ Contact Center เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนในระบบ Contact Center ที่มีความซับซ้อน และต้นทุนสูง ระบบ Hosted หรือ Contact Center On-demand ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยการเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหูฟังมายังระบบหลักซึ่งให้บริการ โดยบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ คุณจะมีระบบ Contact Center ที่มีฟังก์ชันการทำงานครบครันใช้งานในองค์กรของท่านได้เองทันที

คุณสมบัติของระบบ Hosted Contact Center
จุดเด่นของระบบ Hosted Contact Center
Scroll to Top