บริการบริหารงานขาย
ผ่านทางโทรศัพท์

บริหารงานขายสินค้าและบริการผ่านทางโทรศัพท์สำหรับ
สินค้าและบริการทางการเงิน และการประกันโดยเฉพาะ
โดยเจ้าหน้าที่ของเรา
บริหารงานขายผ่านทางโทรศัพท์

(Telemarketing Management)

การบริหารงานขายสินค้าและบริการผ่านทางโทรศัพท์สำหรับสินค้าและบริการทางการ เงิน และการประกันโดยเฉพาะ โดยเจ้าหน้าที่ของบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ จะทำการติดต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านทาง โทรศัพท์

พร้อมให้คำแนะนำและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะช่วยคุณขยายฐานลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว

และได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากการทำงานของเรา

Scroll to Top