บริการออกแบบ
และพัฒนาระบบศูนย์บริการ
ลูกค้าทางโทรศัพท์

สำหรับองค์กรที่ต้องการจะลงทุนและติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน Contact center โดยเฉพาะ

บริการออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บริการให้คำปรึกษา ออกแบบวางระบบ Contact Center ทั้งระบบแบบครบวงจร (Turnkey Total Solutions) สำหรับองค์กรที่ต้องการจะลงทุนและติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน Contact center โดยเฉพาะ โดยจะทำหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software Application ที่ใช้ใน ระบบ Contact Center รวมทั้งการ Integrate ระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยเน้นออกแบบให้สอดรับกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นของบริการของเรา

icon1-ser2@2x
ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เรามีจุดประสงค์ที่ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

icon2-ser2@2x
ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

เราใช้เทคโนโลยีการเดินสายโทรศัพท์ที่ทันสมัย พึงพอใจทั้งลูกค้าและผู้รับบริการ

icon3-ser2@2x
พร้อมบริการ 24 ชม.

ด้วยการบริการอย่างเป็นอาชีพ เรามีคนคอยให้บริการแก่ลูกค้าตลอด 24 ชม.

icon4-ser2@2x
รับประกันความเสียหาย

ด้วยการบริการอย่างเป็นอาชีพ เรามีคนคอยให้บริการแก่ลูกค้าตลอด 24 ชม.

Scroll to Top