การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่
ลูกค้าสัมพันธ์แบบเบ็ดเสร็จ

บริหารจัดการและจัดหาบุคคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์เต็มรูปแบบ
ทั้งคัดสรร ฝึกอบรม ตรวจสอบ และควบคุมมาตราฐานเพื่อรักษาระดับ
คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แบบเบ็ดเสร็จ

บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ให้บริการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์เต็มรูปแบบ, ทั้งคัดสรร, ฝึกอบรม, ตรวจสอบ และ ควบคุมมาตรฐานเพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง, จัดหาเจ้าหน้าที่ทดแทน พร้อมดูแลสวัสดิการพนักงานเพื่อ ให้ท่านหมดความกังวลในการบริหารงานบุคลากรด้านลูกค้าสัมพันธ์ และมั่นใจได้ว่าพนักงานของท่านพร้อมให้บริการได้ในระดับมาตรฐานสากล

จุดเด่นของบริการของเรา

ท่านยังสามารถเลือกใช้บริการจัดหาบุคลากรด้านงานลูกค้าสัมพันธ์
(Recruitment Service)

โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญจะทำการจัดหา และคัดเลือกบุคลากรให้ตามคุณสมบัติที่ท่านต้องการ พร้อมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอันเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบุคลากรของท่านในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมือ อาชีพในทันทีที่เริ่มให้บริการ

Scroll to Top