การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แบบเบ็ดเสร็จ

การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แบบเบ็ดเสร็จ

Customer Service Representative Outsourced    การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แบบเบ็ดเสร็จ (Customer Service Representative Outsourced ) บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ให้บริการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์เต็มรูปแบบ, ทั้งคัดสรร, ฝึกอบรม, ตรวจสอบ และ ควบคุมมาตรฐานเพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง, จัดหาเจ้าหน้าที่ทดแทน พร้อมดูแลสวัสดิการพนักงานเพื่อ ให้ท่านหมดความกังวลในการบริหารงานบุคลากรด้านลูกค้าสัมพันธ์ และมั่นใจได้ว่าพนักงานของท่านพร้อมให้บริการได้ในระดับมาตรฐานสากล

 

- บุคลากรที่ผ่านการคัดสรรจากบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ล้วนมีคุณวุฒิด้านการศึกษาและผ่านประสบการณ์ด้านงานบริการ พร้อมความสามารถพื้นฐานในการสื่อสารทางโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด และความสามารถเฉพาะด้านในการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารจัดการ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

- บุคลกรของเราทุกคน ได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการให้บริการจากศูนย์ Customer Service Academy ซึ่งมีหลักสูตรเฉพาะด้านงานบริการ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า บุคลากรของเราสามารถประยุกต์ความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงานบริการให้แก่ลูกค้าของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- จากประสบการณ์อันยาวนานในการบริหารศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เรามีระบบการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการ Spy call และ On sit Observe พร้อมแนะแนวทางพัฒนาคุณภาพในการบริการอย่างสม่ำเสมอ

- เพื่อส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้าของท่านได้อย่างต่อเนื่อง เราดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ทดแทนให้ท่านตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อเจ้าหน้าที่เดิมไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้

    นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกใช้บริการจัดหาบุคลากรด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ (Recruitment Service) โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญจะทำการจัดหา และคัดเลือกบุคลากรให้ตามคุณสมบัติที่ท่านต้องการ พร้อมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอันเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบุคลากรของท่านในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมือ อาชีพในทันทีที่เริ่มให้บริการ