ทีมงานบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เดินทางมุ่งหน้าสู่ ศูนย์เทคโนโลยีคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อส่งมอบปฏิทินที่ได้รับบริจาคจากพนักงานทุกคนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการทางสายตา