บริษัท วันทูวันฯ ร่วมกับ อาคเนย์ จัดทำ " โครงการ กระดาษปรุ เพื่อเป็นสื่อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ"

ภาพบรรยากาศการมอบสิ่งของ เงินบริจาค พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา