“สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย”

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อสังคม กับ "โครงการ สานพลัง พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย" ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยมะเร็งในการรับมือกับโรค และวางแผนการรักษาเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต รวมทั้งให้ความรู้และส่งเสริมกำลังใจให้กับผู้ป่วย โครงการได้เริ่มต้นกับผู้ป่วยโรคมะเร็งใน 5 โรงพยาบาลรัฐบาล และจะขยายไปยังโรงพยาบาลใหญ่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยตลอดทั้งปี 2561