ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วันทูวันคอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างความสุขโดยจัดกิจกรรมสันทนาการ บริจาคสิ่งของจำเป็น และเลี้ยงอาหารเด็กๆ ที่ศูนย์บริการคนพิการทางสติปัญญา (คลองเตย)