ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วันทูวันคอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างความสุขให้กับน้องๆ
โดยจัดโครงการ "Campaign OTO 20 ปี 20 ความดีที่เราตั้งใจทำ" เนื่องในโอกาสที่บริษัทครบรอบ 20 ปี
โดยทางบริษัทได้ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ บริจาคสิ่งของจำเป็น และเลี้ยงอาหารน้องๆ
ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นี้